Urinary 12 x 100 g poser med oksekød.

Urinary 12 x 100 g poser med oksekød.

181,50 DKK

Vådfoder til katte med urinvejsproblemer.
Model/Varenr.: RCVÅD008
Vægt: 1,5 kg.

INDIKATIONER:

Opløsning af struvitsten
Idiopatisk Cystitis
Forebyggelse af struvitsten
Forebyggelse af oxalatsten
(Hos ældre katte anbefales det at kontrollere nyrefunktionen, inden Urinary Feline anvendes.)

KONTRAINDIKATIONER:

Killinger samt drægtige og diegivende hunkatte
Kronisk nedsat nyrefunktion, metabolisk acidosis
Hjertelidelse
Anvendelse af urinforsurende medicin

FODRINGSPERIODE:

Opløsning af struvitsten forudsætter, at der føres kontrol med kosten i 5 til 12 uger. I tilfælde af urinvejsinfektioner bør Urinary Feline som minimum anvendes i én måned efter modtagelsen af negativt resultat af den bakteriologiske urinanalyse.

YDERLIGERE OPLYSNINGER:

Takket være den forebyggende virkning på urinsten finder Urinary Feline anvendelse ved den tidlige behandling af urinsten, inden typen af Urinstensygdom er diagnosticeret. Det er i den forbindelse særligt vigtigt at sørge for, at Urinary Feline er den eneste foderkilde, idet adgangen til anden føde kan forårsage genopblussen af sygdommen..

INGREDIENSER:

Med oksekød: Kød og animalske derivater (oksekød 15 %), korn, olie og fedt, mineraler, æg og æggederivater, vegetabilske derivater.

OBS: Bør kun anvendes efter anvisning fra dyrlæge. Søg altid dyrlæge ved mistanke om sygdom.